Als ondernemer is het in deze tijd van de coronacrisis niet altijd makkelijk om alle financiële verplichtingen na te komen. Het kan gebeuren dat je betalingsachterstand hebt bij de Belastingdienst. Dat is vervelend, maar het is wel belangrijk om hier iets aan te doen. In dit artikel geven we je een aantal tips om betalingsachterstand bij de Belastingdienst aan te pakken.

1. Ga in gesprek met de Belastingdienst

Als je betalingsachterstand hebt bij de Belastingdienst, is het belangrijk om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de Belastingdienst. Dit kan via de BelastingTelefoon of door een brief te sturen. Geef aan wat de oorzaak van de betalingsachterstand is en vraag om een betalingsregeling. Vaak is de Belastingdienst bereid om een betalingsregeling te treffen.

2. Maak een overzicht van je financiële situatie

Maak een overzicht van je financiële situatie, inclusief alle inkomsten en uitgaven. Hierdoor krijg je inzicht in hoeveel geld je maandelijks kunt aflossen en hoeveel je nog nodig hebt om de betalingsachterstand in te halen. Dit overzicht kun je gebruiken om een realistisch voorstel voor een betalingsregeling te doen aan de Belastingdienst.

3. Maak prioriteiten

Als je betalingsachterstand hebt bij de Belastingdienst, kan het zijn dat je ook andere betalingsachterstanden hebt. Maak prioriteiten in welke schulden je als eerste wilt aflossen. De Belastingdienst heeft veel bevoegdheden en kan bijvoorbeeld beslag leggen op je inkomen en bankrekening. Het is daarom verstandig om de betalingsachterstand bij de Belastingdienst als eerste af te lossen.

4. Zoek hulp bij schuldhulpverlening

Als je betalingsachterstand hebt bij de Belastingdienst en andere schulden hebt, kan het verstandig zijn om hulp te zoeken bij een schuldhulpverlener. Een schuldhulpverlener kan je helpen om je financiën op orde te krijgen en kan bemiddelen bij het treffen van betalingsregelingen. Ook kan een schuldhulpverlener je adviseren over de mogelijkheid van een saneringskrediet of een schuldsaneringstraject.

5. Zorg voor een goede administratie

Een goede administratie kan voorkomen dat je in de toekomst opnieuw betalingsachterstanden krijgt bij de Belastingdienst. Zorg dat je alle inkomsten en uitgaven goed bijhoudt en bewaar alle bonnetjes en facturen. Op deze manier kun je snel zien waar je geld naartoe gaat en kun je tijdig actie ondernemen als je merkt dat je financiële situatie achteruit gaat.

Lees ook: Top 5 boeken voor startende ondernemers